PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

PENDAFTARAN KEANGGOTAAN KOPUBI PERAK BHD.

*Nota: Sila lengkapkan borang di bawah ini dengan HURUF BESAR untuk permohonan rasmi bagi permohonan menjadi anggota Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd.


MAKLUMAT PENAMA

Penama mestilah berumur 18 tahun dan ke atas

MAKLUMAT PEMBAYARAN DIVIDEN

Pulangan dividen tahunan koperasi adalah tertakluk kepada prestasi kewangan termasuk keuntungan yang dicapai dalam satu tempoh tahun kewangan (bermula dari 1hb Jan sehingga 31hb Dis) dan setelah diaudit oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM).


PERAKUAN PERMOHONAN

Dengan mengesahkan perakuan ini maka anda telah bersetuju untuk mendaftar sebagai Anggota Koperasi Usahawan Bersatu Ipoh Perak Bhd (KOPUBI Perak Bhd.)


Maklumat Syer/Saham yang ingin dimiliki (1 unit = RM150, maksima 100 unit RM15,000)

Pulangan dividen tahunan koperasi adalah tertakluk kepada prestasi kewangan termasuk keuntungan yang dicapai dalam satu tempoh tahun kewangan (bermula dari 1hb Jan sehingga 31hb Dis) dan setelah diaudit oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM).

Selepas tekan butang "Hantar Permohonan" dibawah, sila pilih unit saham yang ingin ditambah sebelum membuat pembayaran.